Onze wereldwijde inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Insight geloven wij in de kracht van het gebruik van technologie om positieve veranderingen in lokale gemeenschappen over de hele wereld te stimuleren. Daarom streven wij er elke dag naar om: de mensenrechten te beschermen, eerlijke arbeid te ondersteunen, de impact op het milieu te verminderen en corruptie tegen te gaan.


UN Global Compact logo

Een nieuw tijdperk van actie en impactt

De toekomst hangt af van wat we vandaag doen. Organistaies die deelnemen aan de Global Compact van de Verenigde Naties delen samen dezelfde overtuiging. Het inrichten en hanteren van processen die zijn geworteld in universele principes dragen bij aan een stabielere en inclusieve mondiale markt die de huidige situatie verbetert en de toekomst transformeert.

Deelnemen aan het UN Global Compact sluit naadloos aan bij de cultuur die bestaat bij Insight. Wij zijn blij dat wij het grootste vrijwillige initiatief voor corporate citizenship ter wereld hebben ondertekend. Samen zullen wij helpen om welvarende en bloeiende samenlevingen te creëren met onze toewijding om te handelen volgens de 10 principes van het UN Global Compact.

Joyce Mullen foto

Onze mission statement zegt: We build meaningful connections to help businesses run smarter. Om dit na te streven committeren wij ons aan de mensen, gemeenschappen en onze planeet die we samen delen, door onze bedrijfsvoering uit te oefenen op een manier die door de UN Global Compact wordt onderschreven en die wij blijvend zullen ondersteunen.

Joyce Mullen President and Chief Executive Officer, Insight

De tien Universele Principes van UN Global Compact

Organisaties die zijn aangesloten bij het Global Compact van de VN respecteren en ondersteunen: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over fundamentele beginselen en rechten op het werk, de Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling en het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie.


Bescherming van mensenrechten

Wij zetten ons in voor het beschermen van mensenrechten door de kracht van technologie toe te passen en positieve veranderingen te stimuleren.

°Principe 1

Organisaties dienen de internationaal aanvaarde mensenrechten te steunen en te respecteren;

°Principe 2

en zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig zijn aan schending van mensenrechten.


Eerlijke arbeid ondersteunen

Wij streven naar en werken aan het handhaven van het hoogste niveau van fysiek, mentaal en sociaal welzijn op de werkplek.

°Principe 3

Organisaties dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te steunen;

°Principe 4

zich inspannend voor de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid;

°Principe 5

de effectieve afschaffing van kinderarbeid;

°Principe 6

en de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

Wereldwijd en lokaal verbonden

Aan de UN Global Compact nemen organisaties van elke omvang deel en worden vrijwel alle bedrijfstakken vertegenwoordigd, in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden.

9,500+

deelnemende organisaties

160+

landen zijn betrokken

2000

jaar van Oprichting


Vermindering van de impact op het milieu

Wij zullen onze inspanningen op het gebied van ecologische duurzaamheid richten op belangrijke gebieden waar we de meeste impact kunnen hebben.

°Principe 7

Organisaties dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen;

°Principe 8

initiatieven te ondernemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen;

°Principe 9

en de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.


Bestrijden van corruptie

Zoals wij al jaren doen, zullen we doorgaan met het integer zakendoen en voldoen aan anti-corruptiewetgeving.

°Principe 10

Organisaties dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping.

Ondersteun de beweging.

UN Global Compact heeft zich ontwikkeld tot een beweging die ertoe doet. Zakendoen met Insight betekent dat de UN Global Compact kernwaarden nog breder worden ondersteund. Onze focus op verantwoordelijkheid, transparantie en milieu draagt bij aan de verbetering van de duurzaamheid en het respect voor mensenrechten binnen landen waarin wij actief zijn.

Neem contact op met een specialist