Deskundige inzichten voor het onderhandelen over een geoptimaliseerd contract dat flexibiliteit en waarde oplevert.

Is het niet frustrerend als u hoort dat iemand anders minder heeft betaald dan u voor hetzelfde product? Zorg ervoor dat u de beste deal krijgt.

76% van de licentiegebruikers zou effectiever kunnen onderhandelen met IT-leveranciers als ze meer kennis en ervaring hadden.*

Ons Europese virtuele "Meet the Experts" -evenement biedt keynotesprekers en onze eigen ervaren Insight-experts in Microsoft, Oracle en SAP die u inzicht geven in succesvolle onderhandelingsstrategieën.

Bekijk On-Demand

Een vrouw met koptelefoon achter haar laptop
 

Agenda per land & Registratie

Alle vermelde tijdens zijn landspecifiek

Let op:alle sessies worden in het Engels gehouden.

Interview met Jacco Marks, Global Procurement Director, KPMG
Jacco Marks in gesprek met Robbert-Jan Suur over de ervaringen die hij heeft opgedaan in zijn route naar global
procurement director bij KPMG. Verder geeft hij inzicht in hun procurement-uitdagingen uit het verleden en in de toekomst.

Onderhandelingsstrategieën en -tactieken
Joel Perera deelt zijn kennis en ervaring en geeft inzicht in de belangrijkste aspecten, strategieën en tactieken die leiden tot
een succesvolle aanpak voor onderhandeling.

Microsoft – Marc Brasser
Marc bespreekt de belangrijkste uitdagingen waarmee klanten worden geconfronteerd binnen de huidige trends in de markt. U krijgt
inzicht in de onderhandelingstechnieken die u kunt gebruiken voor een succesvolle benadering van onderhandelen met Microsoft.

Oracle – Fortunato Mallamace & Nele Matthys
Fortunato en Nele bespreken de belangrijkste uitdagingen waarmee ze te maken kregen in hun samenwerking met Oracle.
Op basis van hun uitgebreide Oracle-ervaring en -kennis geven ze advies en begeleiding op gebieden waarop organisaties
zich moeten concentreren om de complexiteit van contracten te overwinnen, potentiële risico's te verminderen en
kosten te verlagen en te optimaliseren.

SAP – Désirée Weiss
Waar moet u zich op richten tijdens uw aanstaande SAP-gesprekken en -onderhandelingen? Désirée wordt
geïnterviewd door Max Welti, een voormalig SAP-projectmanager met een focus op de belangrijkste uitdagingen waarmee
SAP-klanten op dit moment worden geconfronteerd. In de huidige omgeving van voortdurende druk om kosten te verlagen en te
optimaliseren, biedt deze sessie richtlijnen voor de routes om uw doelstellingen te bereiken, terwijl ook de S4 / HANA-upgrade wordt
besproken en uitdagingen met Digital Access, die aanzienlijke toekomstige kostenimplicaties kunnen hebben.

Por favor, tenga en cuenta: Todas las sesiones estarán subtituladas en el idioma local.

Conversación con Jacco Marks, Director de Compras Globales, KPMG
Jacco Marks, en conversación con Robbert-Jan Suur sobre su experiencia como director de compras globales en KPMG,
nos brindará información sobre sus desafíos pasados y futuros para la gestión de compras y software.

Estrategias y tácticas de negociación
Joel Perera compartirá con los asistentes su conocimiento y experiencia y los llevará a través de las áreas clave de una estrategia
de negociación y las tácticas necesarias para garantizar el éxito.

Microsoft – Marc Brasser
Marc analizará los desafíos clave que enfrentan los clientes dentro de las tendencias actuales del mercado. Con una comprensión
del desempeño de Microsoft, compartirá su visión de las palancas de negociación que se pueden utilizar y el enfoque más
acertado para negociar con Microsoft.

Oracle – Fortunato Mallamace & Nele Matthys
Fortunato y Nele debatirán los principales desafíos que afrontan cuando se relacionan con Oracle. En base a su amplia
experiencia y conocimiento de Oracle, brindarán consejos y orientación sobre las áreas en las que las organizaciones deben enfocarse para
superar las complejidades de los contratos, mitigar los riesgos potenciales y reducir y optimizar costes.

SAP – Désirée Weiss
Orientación sobre cómo enfocar sus próximas conversaciones y negociaciones con SAP. Désirée será entrevistada por Max Welti,
un exgerente de proyectos de SAP con un enfoque en los desafíos clave actuales que enfrentan los clientes de SAP. En el entorno actual,
de presión continua para reducir y optimizar costes, esta sesión pretende orientar sobre las mejores vías para lograr sus objetivos, al mismo
tiempo que aborda la actualización de S4 / HANA y los desafíos del acceso digital que pueden tener
importantes implicaciones en los costes futuros.

Remarque: Tous les temps indiqués sont spécifiques au pays.

Conversation avec Jacco Marks, Directeur des achats monde, KPMG
Jacco Marks, en conversation avec Robbert-Jan Suur, parle de son expérience de Directeur des achats mondiaux chez KPMG
et donne un aperçu de ses défis passés et futurs en matière d’approvisionnement.

Stratégies et tactiques de Négociation.
Joel Perera partage ses connaissances et son expérience. Il vous emmènera vers les points stratégiques et tactiques
clés pour une négociation réussie.

Microsoft – Marc Brasser
Marc parle des principaux défis actuels du marché auxquels les clients sont confrontés. Avec une compréhension
des performances de Microsoft, vous aurez une vue sur les leviers de négociation que vous pouvez utiliser et la perspicacité
de l’approche réussie de Marc pour négocier avec Microsoft.

Oracle – Fortunato Mallamace & Nele Matthys
Fortunato et Nele discutent des principaux défis auxquels ils sont confrontés lorsqu’ils sont engagés avec Oracle.
Sur la base de leur vaste expérience et connaissance d’Oracle, ils fournissent les conseils et orientations dans les domaines sur
lesquelles les organisations devraient se concentrer pour surmonter la complexité des contrats, atténuer les risques
potentiels et des conseils pour réduire et optimiser les coûts.

SAP – Désirée Weiss
Conseils sur les focus de vos conversations et négociations SAP à venir. Desiree est interrogée par Max Welti, un
ancien chef de projet SAP, qui met l’accent sur les principaux défis actuels auxquels sont confrontés les clients SAP.
Dans l’environnement actuel de pression continue pour réduire et optimiser les coûts, cette session fournit des conseils sur les
itinéraires pour atteindre vos objectifs, tout en s’attaquant à la mise à niveau S4/HANA et aux défis liés à l’accès
numérique qui peuvent avoir d’importantes répercussions sur les coûts futurs.

Tutte le date indicate sono specifiche per ogni paese.

09:30 – 10:30 CET
Welcome
Conversazione con Jacco Marks, Global Procurement Director, KPMG
Strategie e tattiche di negoziazione - Joel Perera

11:00 – 12:00 CET
Microsoft – Marc Brasser
Marc analizzerà le principali sfide che i clienti dovranno affrontare nell’ambito delle attuali tendenze del mercato.

14:00 – 15:00 CET
Oracle – Fortunato Mallamace & Nele Matthys
Fortunato e Nele discuteranno delle principali sfide da affrontare quando si è impegnati con Oracle.

15:15 – 15:45 CET
SAP – Désirée Weiss
Linee guida su cui focalizzare le prossime conversazioni e trattative con SAP.

Dopo aver partecipato all'evento avrete la possibilità di prenotare una sessione
one-to-one con uno dei nostri esperti che risponderà a qualsiasi domanda.

Click here to view the full event agenda

bitte beachten Sie: Alle angegebenen Zeiten sind länderspezifisch.

09:30 – 10:30 CET
Begrüßung
Uhr Gespräch mit Jacco Marks, Global Procurement Director, KPMG
PM negotiation strategies and tactics - Joel Perera

11:00 – 12:00 CET
Uhr Microsoft - Marc Brasser
Marc erörtert die wichtigsten Herausforderungen, denen sich Kunden im Rahmen der aktuellen Markttrends stellen müssen.

14:00 – 15:00 CET
Uhr Oracle - Fortunato Mallamace & Nele Matthys
Fortunato und Nele besprechen die wichtigsten Herausforderungen, die sich bei der Nutzung von Oracle ergeben.

15:15 – 15:45 CET
Uhr SAP - Désirée Weiss
Tipps, worauf Sie sich bei Ihren anstehenden SAP-Gesprächen und Verhandlungen konzentrieren sollten.

Nach der Teilnahme an der Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, eine Einzelsitzung mit
einem unserer Experten zu buchen, um alle Folgefragen zu beantworten.

Click here to view the full event agenda

een vrouw met bril achter haar laptop

Lukt het IT niet om de kosten te optimaliseren?

Maar liefst 95% van de Europese ondernemingen staat tijdens de aanhoudende pandemie onder druk om de kosten te verlagen.

Met velen die genoodzaakt zijn direct actie te moeten ondernemen - zoals het verminderen van het personeelsbestand en investeringen in nieuwe technologieën, verdiepen we ons in de vele gemiste kansen die organisaties hebben om IT-uitgaven te optimaliseren.

Bekijk het volledige rapport