Stroomlijnen uw softwaremanagement

Deze service zorgt ervoor dat uw processen voor softwaremanagement robuust en efficiënt zijn gedurende de hele levenscyclus van de software. Vooral bij organisaties met meer dan 250 werkplekken kunnen we helpen bij het realiseren van kostenbesparingen en het verbeteren van naleving van contractuele verplichtingen.

Zakelijke uitdaging

Het komt veel voor dat bedrijven zo snel groeien en nieuwe technologieën implementeren dat het ertoe leidt dat het borgen van processen hierop achter loopt. Ook leiden fusies en overnames er toe leiden dat licentiebeheer bijzonder complex wordt omdat afzonderlijke processen en systemen gestroomlijnd moeten worden.

Zonder een gedegen beleid omtrent het management van de levenscycli van licenties kan het gebeuren dat IT-teams verplichtingen niet meer naleven, teveel geld uitgeven aan nieuwe licenties en het inzetten van nieuwe applicaties voor eindgebruikers vertraging oploopt.

"Het analyseren van ons softwaremanagement door Insight was snel en effectief. We hebben nu beleid dat ons in staat stelt om het meeste te halen uit onze investering in programma's voor softwarebeheer."

Onze oplossing

Normaliter zijn uw financiële-, IT- en inkoopteams aanwezig bij onze workshops om te begrijpen wat het management wil behalen uit het beleid rondom softwarebeheer. Na het in kaart brengen van de behoeften, zullen we het beleid omtrent softwaregebruik documenteren en processen voor de gehele levenscyclus verfijnen. Inclusief de; aanschaf, implementatie, uitrol, naleving van contractuele verplichtingen en het beëindigen van contracten.

Zodra wij in kaart hebben gebracht hoe uw huidige processen werken, zullen we advies uitbrengen hoe deze te verbeteren en welke nieuwe processen of welk nieuw beleid er nodig is.

Wij zullen tevens kijken naar gedragsveranderingen die nodig zijn binnen de organisatie om het nieuwe beleid succesvol te implementeren. Tenslotte zullen we de nieuwe processen en beleid documenteren zodat softwarelicenties effectiever kunnen worden beheerd.

Dit gehele traject neemt slechts een paar weken in beslag. Het verkleint het risico dat u te weinig of juist te veel licenties heeft. Met het implementeren van de nieuwe processen is uw organisatie ook beter voorbereid op eventuele controles van softwareleveranciers.

Verwante diensten:

Neem contact op met een Insight License Consulting Specialist

Indien u de License Consulting Services van Insight in meer detail met ons wilt bespreken, neem contact op met een van onze teamleden, die u met veel plezier te woord staat om de verschillende opties met u te bespreken.

Neem contact op met een specialist