Focussen op de menselijke kant van verandering om de adoptie van nieuwe technologieën, software en processen door werknemers te stroomlijnen en te verbeteren

Organisaties staan voortdurend onder druk om te transformeren en te evolueren. Maar statistieken tonen aan dat een aanzienlijk deel van de veranderingsinitiatieven er niet in slaagt om hun beoogde rendement op investeringen (ROI) te behalen vanwege gebrek aan adoptie en instandhouding.

Snelle verschuivingen in processen en technologie kunnen lastig zijn om mee om te gaan, vooral wanneer uw teams niet met slechts één initiatief te maken hebben, maar een complex portfolio veranderingen als onderdeel van een bredere ondernemingsbrede transformatie. Dus, hoe zorgt u ervoor dat veranderingen niet slechts tijdelijk zijn?

Wij hebben uitgebreide ervaring, technische vaardigheden en bewezen methodologieën om u te begeleiden en te ondersteunen. Door middel van personeelstraining en voortdurende ondersteuning kunt u nieuwe bedrijfsprocedures en bedrijfstransformatie-initiatieven soepel invoeren, wat een hoger rendement op uw investeringen oplevert.

Wij helpen u:

 • Uw medewerkers voor te bereiden, uit te rusten en ze te ondersteunen bij verandering.
 • De kans te vergroten dat uw verandering op schema en binnen het budget blijft.
 • Voor ROI te zorgen door de adoptie en het gebruik te verbeteren.
 • De weerstand tegen verandering te overwinnen op een succesvolle manier.
 • Te werken aan veranderingscompetenties voor de lange termijn binnen de organisatie.

Maximaliseer de waarde van uw digitale transformatie​

Bekijk ons aanbod:

Profiteer sneller van nieuwe technologie binnen uw organisatie

Weerstand is de grootste barrière om succes te boeken. U introduceert nieuwe technologie in uw organisatie en de verwachting is dat ze de beloofde voordelen zal opleveren.

Hoe verhoogt u uw slaagkansen en versnelt u het rendement van uw investering?

Onze aanpak is bewezen succesvol. Wij helpen u door inzicht te krijgen in de context, mogelijke weerstand en voordelen die de nieuwe technologie uw bedrijf kan bieden . Het definiëren van relevante use cases en het creëren van bewustzijn bij uw gebruikers is de eerste stap.

Sponsoring binnen uw organisatie is essentieel voor elk adoptieprogramma, dus helpen we de juiste sponsor te vinden en te betrekken om adoptie aan te moedigen. En tot slot blijven we dicht bij uw gebruikers om feedback te verzamelen en de juiste corrigerende maatregelen te nemen.

Uw voordelen:

 • Bewustzijn van de technologische voordelen bij de doelgebruikers.
 • Meer gebruiksgegevens.
 • Nieuwe gebruikssituaties geïdentificeerd door interesse van verschillende gebruikersgroepen om de technologie te gebruiken.

Een positief rendement op uw investering in productiviteitstoepassingen

Adoptie is een continue reis als u de gebruikerstevredenheid wilt verbeteren en de voordelen van uw investering in productiviteitsapplicaties echt wilt realiseren.

Wij zijn experts in het ondersteunen van organisaties bij het realiseren van continue adoptieprogramma's. Het uitgangspunt is het identificeren van de behoeften en doelen van het bedrijf en deze afstemmen op de vereisten voor applicatie-adoptie.

Het beoordelen van het huidige gebruik en sentiment van uw gebruikers biedt een basis om de vereiste resultaten en hiaten te identificeren die moeten worden aangepakt.

Succes wordt gemeten aan de hand van duidelijk gedefinieerde KPI's.

Wij helpen u:

 • Uw medewerkers uitrusten met de digitale vaardigheden om het gebruik van applicaties zoals Microsoft 365 te maximaliseren.
 • Geweldige digitale gebruikerservaringen te creëren door middel van gepersonaliseerde en lonende ontwikkeling van vaardigheden.
 • Hybride werken te verbeteren door beter gebruik van de applicaties.

Verandering accelereren in het dagelijks werkende leven van uw werknemers

Weerstand tegen verandering is een natuurlijke reactie als er een gebrek aan kennis en begrip is bij uw medewerkers. De weg naar een succesvolle migratie vereist consistente en zichtbare communicatie, met het juiste niveau van ondersteuning tijdens de verandering.

Door zowel de belangrijkste voordelen als de mogelijke weerstand tegen de toekomstige oplossing te identificeren, kan een plan voor succesvolle migratie worden ontwikkeld.

De deskundige consultants van Insight zijn meesters op het gebied van verandering. Wij gebruiken beproefde processen en activiteiten om ervoor te zorgen dat uw medewerkers zijn uitgerust met de juiste informatie, in het juiste stadium, met de juiste ondersteuning.​

Uw medewerkers hebben alle vereiste acties tijdens de migratie voltooid, waardoor de bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd en de nieuwe tools met succes worden ingevoerd.

Wij helpen u:

 • De effectiviteit van uw migratie te verhogen.
 • De nieuwe tools te integreren in het dagelijkse werk van uw medewerkers.
 • De waarde van migratie te versnellen voor uw bedrijf.
Man working on a laptop remotely

Het rendement van uw bestaande investering maximaliseren

Optimalisatie zou een continue reis moeten zijn omdat niets stilstaat in de business. Er is altijd iets dat verbeterd kan worden om betere prestaties te leveren in een organisatie.

Hoe maximaliseert u het rendement op uw investering voor technologieën die al in gebruik zijn?

De aanpak van Insight is om te beginnen met het beoordelen van het huidige gebruik van technologieën die u hebt geïmplementeerd. Verzamel bestaande KPI's en metingen binnen uw bedrijf om te begrijpen wat en hoe het kan worden verbeterd. Gewapend met relevante informatie ontmoeten we belangrijke belanghebbenden om de werkelijke situatie volledig te begrijpen.

Advies en aanbevelingen voor kostenoptimalisatie kunnen worden geformuleerd, waarbij relevante use cases binnen uw bedrijf worden geïdentificeerd, met sterke KPI's om optimaal gebruik te maken van uw bestaande technologieën.

Verbeter uw investeringsrendement door:

 • Aanbevelingen te geven voor mogelijkheden voor kostenoptimalisatie.
 • Relevante tools aan te reiken om de besluitvorming over optimalisatie te ondersteunen en zo de ROI te verbeteren.
 • Een dashboard te creëren voor continue opvolging en monitoring van uw belangrijkste KPI's.

Een gemeenschappelijke visie en gedefinieerde acties zorgen voor succesvolle verandering

De redenen voor de verandering van bedrijfsprocessen zijn uiteenlopend, maar ze zijn allemaal gericht op het stimuleren van positieve verbeteringen om te overleven of te groeien. Fundamenteel voor succes is de context en verwachtingen van verandering binnen het bedrijf.

Insight helpt organisaties bij deze verandering door een gemeenschappelijke visie op te bouwen onder alle belanghebbenden die via de nieuwe bedrijfsprocessen worden bereikt.

Door de context van verandering te begrijpen, pijnpunten te identificeren, eventuele beperkingen en mogelijke weerstand tegen verandering te identificeren, kan een uitgebreid plan en activiteiten worden ontwikkeld.

We ondersteunen organisaties door een uitgebreide planning en levering van veranderingsmanagement om ervoor te zorgen dat medewerkers nieuwe processen en de gewenste manieren van werken volledig toepassen.

Effectieve verandering vereist:

 • Stakeholderovereenkomst over de belangrijkste principes voor de verandering.
 • Gerichte activiteiten en deliverables ter ondersteuning en volledige integratie van gebruikersadoptie.
 • Harmoniseren van manieren van werken met betere samenwerking.

Het leveren van positief change management gedurende de fusie- en overnameactiviteit

Fusies, overnames en desinvesteringen zijn continu in alle sectoren, omdat organisaties hun bedrijfsdoelstellingen willen bereiken. Maar het is waarschijnlijk de grootste uitdaging waar werknemers van alle kanten van de aanstaande transactie mee te maken krijgen. Of u nu koopt, verkoopt of desinvesteert, hoe ondersteunt en houdt u medewerkers betrokken tijdens het hele proces?

Insight heeft uitgebreide ervaring in het helpen van organisaties bij het navigeren door de onzekerheden, van culturele verandering en leiderschapsstijlen tot het toepassen van verschillende technologieën en processen.

We hebben met succes culturele veranderingen, nieuwe manieren van werken en de invoering van processen en technologieën ingebed om de transitie soepeler te laten verlopen en een platform voor toekomstig succes te creëren.

Wij kunnen u helpen:

 • De ervaring van de medewerker te verbeteren.
 • De adoptie van nieuwe processen en technologie door gebruikers te versnellen.
 • Bij de integratie van culturele verandering van werk voor binnen de nieuwe structuur.
Business deal being made

Het bereiken van betere bedrijfsresultaten vereist Insight.

Wij stemmen uw business af op de juiste technologie en oplossingen om te moderniseren, concurreren en groeien. Laten we samen de toekomst versnellen.

 

Neem contact op

Let's connect