Insight report De staat van Office 365-back-up

De wereldwijde verschuiving naar werken op afstand zorgt voor uitdagingen op het gebied van dataprotectie.