klik hier om meer info aan te vragen

HP: Het nieuwe werken bij HP
HP stapte al in 2008 over op het nieuwe werken. De aanleiding: HP bracht het aantal kantoren terug van negen naar één. In dat jaar vroeg HP medewerkers naar de eerste ervaringen en verwachtingen rond het nieuwe werken. Vorig jaar werd het onderzoek herhaald. Wat kwam er terecht van beloften als 'minder reistijd' en 'een betere balans tussen werk en privé?' Herbert Wormgoor, Corporate PR manager bij HP, licht toe..

Minder reistijd
In 2008 ervaarde 73% van de medewerkers minder reistijd, in 2011 79%. 'Dit is typisch een quick win. Als medewerkers ook thuis kunnen werken, houd je ze uit de file. Dat levert meteen tijd op. En we leveren een bijdrage aan de oplossing van een economisch probleem. Ruim de helft van onze medewerkers werkt minimaal twee dagen per week thuis.'

Betere balans tussen werk en privé
In 2008 verwachtte 51% een betere balans tussen werk en privé, in 2011 concludeerde 78% dat die balans was verbeterd. 'Op dit punt krijgt het nieuwe werken veel kritiek: medewerkers zijn altijd online, hoor je vaak, er wordt ze geen rust gegund. Inderdaad is de drempel lager om bijvoorbeeld 's avonds nog wat te werken. Maar daar staat tegenover dat je overdag boodschappen kunt doen of een ziek kind kunt opvangen. Daar moeten werkgevers natuurlijk wel voor open staan. Het moet van twee kanten komen.'

Vrijheid om te werken waar je wilt
In 2008 door 40% van de medewerkers ervaren, in 2011 door 77%. 'We delen 800 werkplekken met 2.200 medewerkers, dus we zouden zonder die vrijheid ons werk niet kunnen doen. Het is wel belangrijk om het teamgevoel en de binding met het bedrijf in stand te houden. Sommige bedrijven zetten allerlei regels op papier, maar dat werkt niet. Vrijheid is een van de belangrijkste principes van het nieuwe werken.'

Hogere productiviteit
In 2008 verwacht door 53% van de medewerkers, in 2011 door 63%. 'Kostenbesparingen of een hogere productiviteit waren niet de reden waarom HP het nieuwe werken heeft ingevoerd, maar collega's gaan wel bewuster om met hun tijd. Iedereen is veel meer gericht op de output, het eindresultaat.'

CO2-reductie
De CO2-reductie is in harde cijfers uit te drukken: de leaseauto's van HP Nederland rijden samen 1,6 miljoen minder kilometers per jaar. HP Nederland stoot jaarlijks 29% minder CO2 uit. 'Het Wereld Natuur Fonds heeft ooit berekend dat IT verantwoordelijk is voor 2% van de totale CO2-uitstoot op aarde. Als dat 7% wordt, neemt de totale uitstoot wereldwijd met 48% af. Iedereen profiteert dus van het nieuwe werken: de individuele medewerker, het bedrijf, de economie en de maatschappij. Dat maakt het zo'n mooi fenomeen.'

Herbert Wormgoor :

Herbert Wormgoor

INSIGHT CONNECT NAVIGATION:

» Home 

» Autodesk 

» Adobe
Ronald Baart 

» Dupaco
Erik Monninkhof 

» HP
Herbert Wormgoor 

» Microsoft
Mark Wiertsema  

» Mindjet
Jeroen van der Lugt  

» Symantec
Tom Welling Live  

» Trend Micro
Patrick Dalvinck

 

Connectpartners