Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van:

Insight Enterprises Netherlands B.V.
Fauststraat 3
Apeldoorn

Tel.: 055 5382 382

Wij respecteren uw privacy. Daarom nemen we graag de moeite om u op de hoogte te stellen van ons privacybeleid en de manieren waarop wij informatie vergaren.

Neemt u de tijd om dit document te lezen. Wij publiceren iedere wijziging in ons privacybeleid op deze pagina. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring aan degene die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op via bovenstaand telefoonnummer.

Wij vergaren en verwerken informatie volgens de volgende beleidsregels:

 1. We respecteren uw persoonlijke gegevens en garanderen dat wij voldoen aan toepasselijke wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 2. Bepaalde gegevens moeten verplicht van u worden gekregen om uw transacties aan ons te kunnen verwerken. Alle gegevens die wij van u verkrijgen (zoals informatie die u verstrekt voor de uitvoering van orders, voor wedstrijden en door het invullen van formulieren, enquêtes, transactiegegevens, gegevens over websitebezoek, etc.) zullen worden doorgeleid naar servers die deze gegevens verwerken. Mogelijk bevinden deze zich buiten de Europese Economische Ruimte, maar in alle gevallen voldoet de ontvanger van de gegevens aan het beschermingsniveau dat vereist is volgens Nederlandse wetgeving. Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken stemt u in met doorgeleiding, opslag en verwerking.

 3. Wij bevestigen dat alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt (of die beschikbaar zijn via openbare registers) en waarmee wij u kunnen identificeren, worden bewaard in overeenstemming met wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Als u uw gegevens bij ons registreert, beschouwen wij de informatie die u verstrekt als vertrouwelijk.

 4. Het verzamelen van informatie levert voor de bezoekers van onze website bepaalde voordelen op. Het opvragen van uw informatie stelt ons in staat uw order te verwerken en u van betere adviezen te voorzien over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn.

 5. We gebruiken de informatie voor de volgende doeleinden:

  1. om al uw bestellingen of vragen te verwerken;
  2. om uw interesse in ons als mogelijk toekomstig werknemer, klant of leverancier vast te leggen;
  3. voor statistische doeleinden ter verbetering van onze dienstverlening;
  4. voor het beheer van ons bedrijf;
  5. om u op de hoogte te stellen van onderwerpen die u mogelijk interesseren;
  6. voor het afronden of begeleiden van uw transacties aan ons of andere activiteiten;
  7. voor onderzoek en (product)ontwikkeling;
  8. om de website te kunnen aanpassen aan de behoeften van de bezoekers;
  9. voor analyse en rapportage;
  10. Om contact te kunnen opnemen met onze bezoekers voor promotie van de website of producten;
  11. Om frauduleuze transacties te voorkomen.

6. Als uw persoonlijke gegevens niet langer door ons worden gebruikt voor de doeleinden die in deze verklaring worden genoemd, dan worden ze gewist, behoudens voor zover het bewaren ervan vereist is om te voldoen aan andere relevante of toepasselijke wetgeving.

7. Als uw persoonlijke gegevens onjuist, foutief, of incompleet zijn geworden, of in welke omstandigheid dan ook, heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens en heeft u het recht om te eisen dat deze worden gecorrigeerd of gewist.

8. Als u geen promotionele e‑mails van ons wenst te ontvangen, gebruik dan de unsubscribe link die is opgenomen in de promotionele e‑mail die u van ons ontvangt, of schrijf ons p/a The Data Protection Controller, Insight Enterprises Netherlands B.V. via het adres dat hierboven genoemd staat. Voeg uw volledige naam, adres en e‑mailadres toe en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, en laat ons weten dat u niet langer promotioneel materiaal van ons wenst te ontvangen.

9. Wijzelf en onze leveranciers hebben toegang tot de informatie die wij verzamelen. Informatie wordt alleen gedeeld met partners die zich houden aan onze privacyverklaring.

10. Wij verlenen bezoekers toegang tot hun eigen informatie voor zover deze verband houdt met hun account en orderverwerking. (Gebruikers kunnen bijvoorbeeld de gegevens van hun online account inzien).

11. Soms schakelen wij derden in om ons te helpen onze producten en diensten aan u te leveren en om frauduleuze transacties te voorkomen. Sommige van deze bedrijven krijgen toegang tot bepaalde, of alle, informatie die u aan ons verstrekt of gebruiken cookies namens ons. In contractuele bepalingen is opgenomen dat deze bedrijven uw gegevens op geen enkele manier mogen gebruiken, behalve om ons te helpen u te voorzien van de diensten en producten die beschikbaar zijn via onze website, of om frauduleuze transacties en activiteiten te voorkomen.

12. Wij wijzen u erop dat als de politie of een andere toezichthoudende overheidsautoriteit mogelijke illegale activiteiten onderzoekt en vraagt om uw gebruiksgegevens en/of informatie over uw activiteiten bij het gebruik van deze website, wij dit verzoek zullen inwilligen. Ook behouden we het recht voor om individueel identificeerbare informatie aan derden te verstrekken als een klacht wordt ingediend over uw gebruik van deze website.

13. Wij kunnen cookies en andere software gebruiken om een profiel te creëren aangaande uw interesses en voorkeuren. Dit profiel kan door ons gebruikt worden voor onze bedrijfsvoering en de verdere ontwikkeling daarvan. Zie hoofdstuk "Gebruik van cookies door Insight" hieronder voor meer informatie. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u voor deze optie kiest, heeft u echter mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze website.

14. Wij kunnen verzamelgegevens over het gebruik van onze website of onze dienstverlening aan derden verstrekken, mits een enkel individu in deze verzamelgegevens niet identificeerbaar is .

Veiligheidsmaatregelen

Veiligheidsmaatregelen zijn van toepassing op deze website om te voorkomen dat informatie die in onze handen is verloren gaat, misbruikt wordt of wordt veranderd. Alle accountgegevens die u gebruikt of verstrekt via Insight's Website bij een bestelling of bij het zoeken naar producten is volledig beveiligd. Wij maken gebruik van de meest geavanceerde versleutelingstechnologie om u te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik van informatie die via onze website beschikbaar komt.

Secure Sockets Layer (SSL) is het meest gangbare standaard beveiligingsprotocol dat wordt gebruikt voor het coderen van gevoelige informatie, zoals creditcardnummers die worden doorgeleid van uw persoonlijke computer naar de Insight's e-Commerce website. SSL creëert een tijdelijke gemeenschappelijke 'sleutel' of sessie en staat alleen de computers die bij de transactie betrokken zijn toe om informatie te coderen of te ontcijferen. De SSL‑transmissie kan niet worden ontcijferd door personen of servers die de boodschap tussen verzender en ontvanger doorgeven. Zodra uw webbrowser binnentreedt in het beveiligde deel van Insight's Website, herkent de server die de website host uw browser en begroet hem met een 'server hello'. Uw browser groet vervolgens terug met een 'client hello'. Door middel van deze communicatie bepalen browser en server welk coderingsniveau geschikt is voor onderlinge communicatie. Nadat de 'hellos' zijn uitgewisseld zal uw browser vragen om Insight's digitale certificaat. Dit certificaat heeft de functie van een commercieel identiteitsbewijs en garandeert dat de transactie plaatsvindt tussen u en Insight. Bedrijven krijgen hun digitale certificaat van een certificatieautoriteit, zoals RSA Data Security Inc. en VeriSign Inc. De certificatieautoriteit verifieert de identificatie van een bedrijf en verstrekt dan een uniek certificaat bij wijze van identiteitsbewijs.

Vervolgens produceren de browser en de server een 'master key'. Deze master key is een gids die beide partijen in de transactie gebruiken voor het versleutelen en ontcijferen van signalen. De master key wordt alleen gedeeld door uw browser en onze server en is alleen geschikt voor die specifieke sessie. De unieke sleutel stelt uw browser en onze server in staat om gevoelige informatie uit te wisselen zonder dat derden die begrijpen.

Zodra uw transactie is afgerond en u onze beveiligde website verlaat, wordt de master key die u in handen had onbruikbaar. Als u het beveiligde gedeelte opnieuw betreedt, begint het proces van begroetingen, het digitale certificaat en de master key opnieuw.

Helaas is de gegevensoverdracht via het internet niet helemaal veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de gegevens die u naar onze site stuurt niet verzekeren; elke overdracht gebeurt op eigen risico. Zodra wij uw informatie ontvangen hebben, gebruiken wij strikte procedures en beveiligingen om te proberen ongeoorloofde toegang te verhinderen.


Gebruik van cookies door Insight

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer geplaatst worden door websites die u bezoekt. Ze worden vaak gebruikt om websites efficiënter te laten werken, evenals om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de site.

We gebruiken cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken, om te zien welke delen van de websites de gebruikers bezocht hebben, om de dienstverlening te verbeteren en om de locatie en taalinstellingen van individuele gebruikers te onthouden.

De meeste browsers laten via de browserinstellingen een controle van de meeste cookies toe. U kunt cookies weigeren door de browserinstellingen te activeren. Als u deze instelling echter activeert, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van onze site.

Cookies van Derden


1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die verstrekt wordt door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookies gegenereerd wordt over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt door Google overgedragen naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over de website-activiteit voor website-operatoren en om andere diensten in verband met de website-activiteit en het internetgebruik te verstrekken. Google kan deze informatie ook naar derden sturen indien dit door de wet verplicht wordt, of als deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet associëren met andere gegevens die in het bezit zijn van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de geschikte instellingen op uw browser te selecteren. Let wel: indien u dit doet, is het mogelijk dat u niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven bepaald.

2) Deze website maakt gebruik van de ClickTale webanalyse-service verstrekt door ClickTale Ltd ("ClickTale"). ClickTale plaats cookies op uw computer die muisklikken, muisbewegingen, scrollactiviteit en elke tekst die u op deze website plaatst, kunnen registreren. ClickTale verzamelt geen identificeerbare persoonsgegevens die u niet vrijwillig op deze website invoert. ClickTale spoort uw browsinggewoontes op websites die geen ClickTale-services gebruiken, niet op. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw gegevens door ClickTale op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven bepaald. U kunt niet alleen de browserinstellingen instellen om cookies te weigeren, maar ook ClickTale uitschakelen via deze link: http://www.clicktale.net/disable.html