Privacyverklaring

Privacyverklaring

Insight is begaan met privacyproblemen en wilt dat u vertrouwd bent met hoe we informatie verzamelen, gebruiken en bekendmaken. Dit Privacybeleid beschrijft onze praktijken in verband met informatie die we verzamelen via activiteiten die een link leggen naar dit Privacybeleid, waaronder websites en via uw interactieve omgang met Insight. Door ons informatie te geven, stemt u in met de voorwaarden van dit Privacybeleid. U kunt de gegevens over alle filialen van Insight te weten komen door onze website hier te bezoeken. Wanneer we in dit beleid verwijzen naar ‘we’ of ‘Insight’, verwijzen we naar Insight Enterprises, Inc. en haar filialen.

Informatie die we kunnen verzamelen

Categorieën van betrokkenen over wie we gegevens kunnen verzamelen:

· werknemers en voormalige werknemers, waaronder vrijwilligers, vertegenwoordigers, individuele aannemers, tijdelijke of interimarbeiders;

· sollicitanten die gesolliciteerd hebben voor tewerkstelling;

· verwanten, voogden of partners van werknemers, voormalige werknemers of sollicitanten;

· aannemers, vertegenwoordigers, consulenten en leveranciers, zowel voormalige als huidige, en hun individuele werknemers of vertegenwoordigers;

· klanten en voormalige klanten en hun werknemers of vertegenwoordigers, waaronder mogelijk cliënten van onze klanten en voormalige klanten;

· individuen en vertegenwoordigers van organisaties die zich bij Insight geregistreerd hebben om informatie te verkrijgen over aangeboden producten en/of diensten; en

· individuen en vertegenwoordigers van organisaties die de website bezocht hebben.

De informatie omvat mogelijk:

· informatie over browser en toestel;

· informatie over logbestanden server;

· informatie verzameld via cookies en andere technologie;

· demografische informatie en andere door u geleverde informatie;

· financiële gegevens;

· klachten of grieven;

· contactgegevens, indien van toepassing zakelijke contactgegevens, waaronder e-mail, postadres, telefoon- en faxnummers;

· aankoopgewoonten en klanten;

· voorkeuren klant;

Daarnaast kunnen de bijkomende categorieën van gegevens met betrekking tot werknemers, voormalige werknemers en sollicitanten het volgende inhouden:

· persoonlijke gegevens

· familie, levenswijze en sociale omstandigheden

· tewerkstellingsgegevens

· financiële gegevens

· klachten of grieven

· e-mail- en postadressen

· telefoon- en faxnummers

· Beperkte gevoelige gegevens, zoals raciale of etnische herkomst, fysieke of mentale gezondheid of conditie, religieuze beleving, problemen aangegeven onder klokkenluiderbeleid, strafrechtelijke dossiers en disciplinaire dossiers, verzameld in het gewone verloop van de tewerkstellingsrelatie.

Hoe we informatie kunnen verzamelen

We kunnen op verschillende manieren informatie verzamelen, waaronder:

· Rechtstreeks van u.

· Via deze website:Insight kan informatie verzamelen via de website wanneer u deze bezoekt.

· Via zakelijke interactie:We kunnen informatie verzamelen via de interactie die u of het bedrijf van uw werkgever heeft met onze werknemers of kantoren.

· Uit andere bronnen: We kunnen informatie ontvangen uit andere bronnen, zoals openbare databases, marketingpartners, sociale mediaplatformen of van andere derden.

Hoe kunnen we informatie gebruiken?

· Gegevensopslag en -administratie;

· Gegevensbeveiliging;

· Klanten- en gebruikersadministratie, waaronder de verwerking van bestellingen, verzoeken en cliëntrapportage;

· Werknemeradministratie;

· Activiteiten inzake reclame, marketing en public relations;

· Onderhoud van accounts en dossiers;

· Analyse van trends en statistische gegevens;

· Misdaadpreventie en vervolging van daders; en

· Onderhoud en ontwikkeling van onze website, waaronder het op maat aanpassen voor specifieke bezoekers.

Insight zal altijd om uw toestemming vragen om u marketingcommunicatie te sturen. In overeenstemming met het gedeelte Bekendmaking informatie hieronder kunt u zich daar wanneer u ook wilt voor uitschrijven.

Onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven en in dit Privacybeleid beschreven persoonsgegevens zal afhangen van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

We zullen normaal gezien echter enkel persoonsgegevens over u verzamelen (i) waar we uw toestemming daartoe hebben, (ii) waar we de persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren, of (iii) waar de verwerking in ons legitiem belang is en niet verhinderd wordt door uw rechten.

Als we u vragen om persoonlijke informatie te bieden om te voldoen aan een wettelijke vereiste of om een contract met u uit te voeren, zullen we dit op het relevante ogenblik duidelijk maken en u laten weten of het leveren van uw persoonlijke informatie al dan niet verplicht is (evenals de mogelijke gevolgen als u uw persoonsgegevens niet geeft).

We zullen uw informatie verwerken voor het bedienen van onze website en om met u te kunnen communiceren om onze diensten aan u aan te bieden, evenals in onze legitieme belangen, bijvoorbeeld bij het antwoorden op uw verzoeken, het ondernemen van marketingactiviteiten, het verbeteren van onze website en diensten of voor het detecteren of voorkomen van illegale activiteiten.

Als u vragen heeft of verdere informatie nodig heeft over de wettelijke basis waarop we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, neemt u contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

Cookies

Insight, haar dienstverleners of andere derden kunnen cookies instellen voor uw webbrowser wanneer u onze website bezoekt, onze producten gebruikt of een website bezoekt waar Insight reclame, inhoud of analyse biedt.

Gebruik van cookies door Insight

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden door websites die u bezoekt. Ze worden wijd gebruikt om websites te doen werken, of meer doeltreffend te doen werken, en ook om informatie te leveren aan de eigenaars van de website. Cookies kunnen gebruikt worden om dingen op te slaan zoals identificatoren en gebruikersvoorkeur. Een website kan een cookie instellen in de gebruikte browser indien de voorkeuren van de browser dat toelaten.

In het algemeen gebruiken we cookies om de gebruikerservaring op deze website te verbeteren, in het bijzonder bij op maat gemaakte inhoud, om ons te vertellen welke delen van de website de gebruikers bezocht hebben, om uw voorkeuren bij te houden terwijl u de diensten van Insight gebruikt, om verbeterde diensten te leveren, om de locatie en taalinstelling voor individuele gebruikers te herinneren, om algemene interne en klantenanalyse te bieden, en om beveiligingsmaatregelen te ondersteunen.

Operationele cookies

Operationele cookies zijn vereist voor de correcte werking van de website van Insight, wat u toelaat om vrijelijk beveiligde gebieden van onze website te bezoeken en deze te gebruiken. Door deze cookies worden onze webpagina’s sneller geladen en worden de diensten verbeterd. In het algemeen gebruiken we de volgende cookies:

· cookie_banner_closed - Dit is een operationele cookie, gebruikt door Insight, om onderaan onze website een cookie- en privacybericht te tonen. Wanneer de cookiebanner gesloten wordt, zal deze cookie in uw browser ingesteld zijn en zal het bericht niet opnieuw getoond worden tenzij u uw cookiegeschiedenis in uw browser wist. In dat geval zal het opnieuw verschijnen. Geen enkele van de verzamelde gegevens zullen met een derde partij gedeeld worden.

· secure_cookie- Dit is een operationele cookie, gebruikt door Insight, om eventuele 'kaping’ te voorkomen terwijl u onze website gebruikt door de sessie te beveiligen. Geen enkele van de verzamelde gegevens zullen met een derde partij gedeeld worden.

· pst_* - Dit is een operationele cookie, gebruikt door Insight. Wanneer u inlogt op onze website en uw browser sluit zonder uit te loggen, zullen we u ingelogd houden. We zullen u vragen om opnieuw in te loggen om opnieuw te bevestigen wie u bent. Geen enkele van de verzamelde gegevens zullen met een derde partij gedeeld worden.

· pref- Dit is een operationele cookie, gebruikt door Insight, om uw taalvoorkeur in te stellen. De volgende keer dat u onze website bezoekt, zal uw taal voor u ingesteld zijn. Geen enkele van de verzamelde gegevens zullen met een derde partij gedeeld worden.

· sess- Dit is een operationele cookie die u als gebruiker toelaat om de website van Insight te gebruiken. Het zorgt dat onze website werkt. Dit wordt een sessiecookie genoemd en is tijdelijk in gebruik. Zodra u uw browser sluit, zal de sessiecookie niet langer gebruikt worden. Geen enkele van de verzamelde gegevens zullen met een derde partij gedeeld worden.

· Insight_locale - Dit is een operationele cookie die toont welke plaatselijke website van Insight u opent. Zodra u uw browser sluit, zal de cookie niet langer gebruikt worden. Geen enkele van de verzamelde gegevens zullen met een derde partij gedeeld worden.

 

Cookies van derden

Voor analyse gebruiken we cookies van externe dienstverleners. Voor elke cookie van derden die gebruikt wordt, vindt u voor toekomstige vragen hieronder een beschrijving en een link naar de privacybeleidsvoorschriften van die derde partijen. We gebruiken de volgende externe cookies:

1. Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse aangeboden door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) zal doorgestuurd worden naar Google en door Google opgeslagen worden op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken voor evaluatie van uw gebruik van de website, het opstellen van rapporten over websiteactiviteit voor websitebeheerders en voor het bieden van andere diensten in verband met websiteactiviteit en internetgebruik. Google kan deze informatie waar door de wet vereist doorsturen naar derde partijen, of waar dergelijke derde partijen de informatie in naam van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet linken met gelijk welke andere door Google bijgehouden gegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de gepaste instellingen van uw browser te selecteren. Let er echter op dat als u dat doet, u mogelijk niet in staat zal zijn om de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw gegevens door Google, op de manier en voor de doelstellingen zoals hierboven uiteengezet.

a. Deze cookies worden _utma, _utmz, _ga, _gid en attribution_x_ genoemd.

b. Voor meer informatie over het privacy- en cookiebeleid van Google, gaat u naar het privacybeleid van Google: http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html.

2. Deze website gebruikt Marketo Munchkin-cookies (“Marketo”). Marketo-cookies laten ons toe om herhaalde bezoeken aan de website op te volgen, en elk bezoek te linken aan de vrijwillig door de bezoeker gegeven informatie. Als de bezoeker bijvoorbeeld gevraagd werd om ons een naam, bedrijfsnaam en e-mailadres te geven, zullen we de identiteit van de bezoeker kennen wanneer die op een later tijdstip de website bezoekt. We gebruiken Munchkin ook om percentages van het openen van e-mails en percentages van het doorklikken op te volgen, wat ons toelaat om de e-mailmarketingervaring te beheren. Door deze website te gebruiken, stemt u in met het bovenstaande gebruik van uw gegevens.

a. Deze cookies worden _mkto_trk en _mktoLearn genoemd.

b. Voor meer informatie over het privacy- en cookiebeleid van Marketo, gaat u naar het privacybeleid van Marketo: http://www.marketo.com/trust/legal/privacy.

Wijzigen van uw cookie-instellingen

Cookie-instellingen kunnen gewijzigd worden in de instellingen van de meeste webbrowsers.

U kunt weigeren om cookies te aanvaarden door de instellingen van uw browser aan te passen, bijvoorbeeld:

· Voor Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies

· Voor Safari™: https://support.apple.com/en-gb/HT201265

· Voor Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB&hlrm=en

· Voor Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

· Voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

· Om zich uit te schrijven voor opvolging op alle websites door Google Analytics, gaat u naarhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Merk op dat als u kiest om cookies via de browser te weigeren, u mogelijk bepaalde delen of functies van deze website niet zult kunnen openen.

Enquêtes

De informatie die u levert voor enquêtes zal gebruikt worden ter ondersteuning van uw relatie met Insight. Insight kan online enquêtes gebruiken om bezoekers/klanten te vragen naar contactgegevens (zoals hun e-mailadres). We kunnen contactgegevens van onze enquêtes gebruiken om de enquêtenemer informatie te sturen over ons bedrijf en promotiemateriaal in naam van onze partners. We kunnen enquêtegegevens koppelen aan andere gegevens die we over u bewaren.

Wedstrijden/promoties

De informatie die u verstrekt tijdens wedstrijden en promoties zal gebruikt worden ter ondersteuning van uw klantenrelatie met Insight. Insight kan vragen om contactgegevens (zoals uw e-mailadres). We kunnen contactgegevens van deze evenementen gebruiken om gebruikers informatie te sturen over ons bedrijf en promotiemateriaal van sommige van onze partners. De contactgegevens worden ook gebruikt om waar noodzakelijk contact op te nemen met de bezoeker. We kunnen deze gegevens koppelen aan andere gegevens die we over u bewaren.

Carrières

Als u de website gebruikt om te solliciteren om bij ons te komen werken, zal de informatie die u levert gebruikt worden om uw kandidatuur te evalueren voor carrièremogelijkheden bij Insight en om toezicht te houden op wervingsstatistieken. We bieden elektronische toepassingen aan op onze website waarin we kandidaten vragen om contactgegevens (zoals hun e-mailadres) en informatie over werkgeschiedenis en opleiding. We gebruiken derde partijen om ons daarbij te helpen. We gebruiken contactgegevens van onze toepassingen om contact op te nemen met de personen wiens achtergrond het best voldoet aan onze vereisten om een persoonlijk gesprek te plannen. Als wereldwijd bedrijf kunnen we uw gegevens overdragen buiten uw thuisland en naar andere aan Insight gelieerde entiteiten. Persoonsgegevens over niet-aangenomen kandidaten zullen bewaard worden na voltooiing van de wervingsperiode en kunnen opnieuw in aanmerking komen mocht een geschikte positie beschikbaar worden. Insight zal de toepasselijke wetgeving volgen inzake de vernietiging en het wissen van dergelijke persoonsgegevens. We kunnen anoniem gemaakte statistische gegevens bewaren over sollicitanten om te helpen bij onze wervingsactiviteiten, maar personen mogen niet identificeerbaar zijn via die gegevens. Zodra een persoon bij ons komt werken, zullen we een dossier aanleggen over zijn/haar tewerkstelling. Op dat moment zullen we meer informatie verstrekken over hoe we gegevens over werknemers bewaren.

Bekendmaking van informatie

Insight zal zonder uw toestemming geen enkele informatie over u of uw bestelling en de producten die u aankoopt, aanbieden of verkopen aan een externe organisatie voor gebruik in hun marketing en aanbiedingen, behalve voor de beperkte gevallen zoals uiteengezet in dit beleid. Uw informatie kan gedeeld worden met groepsbedrijven, vertegenwoordigers, aannemers of verkopers van Insight die gegevensverwerkende diensten leveren aan ons of die anderszins persoonsgegevens verwerken voor het uitvoeren van de diensten voor u of voor Insight of voor de doelstelling zoals aan u bekendgemaakt toen we uw persoonsgegevens verzamelden. Insight kan persoonsgegevens vrijgeven (waaronder persoonlijk identificeerbare gegevens) wanneer door de wet vereist indien we te goeder trouw menen dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om te voldoen aan een huidige juridische procedure, als antwoord op een wettelijk verzoek van openbare autoriteiten, een gerechtelijk bevel of juridisch proces dat is aangespannen tegen Insight.

Insight kan uw persoonsgegevens ook delen met een mogelijke of feitelijke koper (en haar vertegenwoordigers en adviseurs) in verband met eender welke voorgestelde of feitelijke aankoop, fusie of overname van eender welk deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw persoonsgegevens enkel mag gebruiken voor de doelstellingen zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, evenals aan eender welke andere persoon mits uw toestemming met de bekendmaking.

We kunnen uw informatie ook bekendmaken wanneer we eender welk bedrijf of middelen verkopen of aankopen, in welk geval we uw persoonsgegevens kunnen bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van het bedrijf of de middelen. Als Insight of nagenoeg al haar middelen worden verworven door een derde partij, kunnen bewaarde persoonsgegevens een van de overgedragen middelen vormen. Elke derde partij die middelen van ons verwerft kan ons gehele bedrijf of een deel ervan verwerven. Ze hoeven niet in dezelfde branche als ons te werken. Evenzo kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan een rechtsopvolger in het geval van een herstructurering, vereffening of administratie.

Beveiliging

Hoewel Insight alle redelijke inspanningen zal leveren voor het beveiligen van uw persoonsgegevens, is geen enkel beveiligingsprogramma onbreekbaar, en criminelen hebben zich bekwaam getoond in het omzeilen van algemeen aangenomen beveiligingsmaatregelen. U erkent in overeenstemming daarmee dat het gebruik van het internet niet geheel veilig is en dat u persoonsgegevens op eigen risico aan Insight aanbiedt. Insight kan daarom de beveiliging of integriteit niet garanderen van eender welke persoonsgegevens die van u of via het internet werden overgedragen. Elke gebruiker of derde partij die de website of diensten van Insight gebruikt, is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gebruik van de website en van de diensten. Insight is niet verantwoordelijk voor de handelingen of beveiligingscontroles van een derde partij met betrekking tot de informatie die derde partijen kunnen verzamelen of verwerken via de website, diensten of op andere wijze.

Insight gebruikt wat we aanzien als redelijke en gepaste organisatorische, technische en administratieve maatregelen om informatie onder onze controle te beschermen. Deze website heeft beveiligingsmaatregelen ingesteld om te beschermen tegen het misbruik, verlies en de wijziging van de informatie onder onze controle. Alle accountgegevens die u gebruikt of geeft op de website van Insight bij het bestellen of opvolgen van producten worden bijgehouden op een systeem dat ontworpen is om beveiligd te zijn. We gebruiken geavanceerde encryptietechnologie met als doel u te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik van informatie die op onze website werd gegeven. Daarnaast kunnen we uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server te helpen diagnosticeren, en voor het beheer van onze website. Uw IP-adres wordt gebruikt om u en uw winkelwagentje te helpen identificeren en om algemene demografische gegevens te verzamelen.

Functies inzake sociale media

Deze website omvat ook functies voor sociale media, waaronder een Facebook “vind ik leuk”-knop en een Twitter “volg”-knop. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, evenals welke pagina u bezoekt op deze website, en kunnen een cookie instellen om te zorgen dat de functie naar behoren werkt. Sociale mediafuncties worden ofwel gehost door een derde partij ofwel rechtstreeks op deze website. Uw interacties met deze functies worden beheerd door het Privacybeleid van het bedrijf die deze levert.

Waar wij u een wachtwoord gegeven hebben (of waar u er een hebt gekozen) om u toe te laten bepaalde delen van onze website of onze online bestellingsfunctie te openen, bent u ervoor verantwoordelijk om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. We vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen. Zorg ervoor dat dit wachtwoord uniek is en dat u dit wachtwoord voor geen enkel ander doel gebruikt. Als u een andere account gebruikt (zoals een sociale media-account) om in te loggen op een beveiligd deel van de Insight-website, zorg er dan voor dat u dat wachtwoord eveneens veilig houdt. Als u denkt dat een van uw wachtwoorden niet langer veilig is, breng ons daar dan van op de hoogte zodat we de beveiliging van uw gegevens op onze website kunnen nakijken.

Links naar websites en diensten van derde partijen

Deze website kan links bevatten naar websites van derde partijen. Als u op deze links klikt, zal dat u buiten de diensten van Insight brengen. Wij kunnen de privacypraktijken of de inhoud van de derde partijen niet controleren en zijn er niet verantwoordelijk voor. We moedigen gebruikers aan om zich bewust te zijn wanneer ze deze website verlaten en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die ze bezoeken. Dit Privacybeleid is enkel op deze website van toepassing.

Bewaring van persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens die we over u verzamelen wanneer we daar een lopende, legitieme zakelijke noodzaak toe hebben (bijvoorbeeld om u een dienst te leveren waarom u gevraagd heeft of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, belasting- of boekhoudkundige vereisten).

Wanneer we geen lopende, legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze ofwel wissen of anoniem maken, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw gegevens opgeslagen werden op reservearchieven), zullen we uw persoonsgegevens beveiligd opslaan en deze isoleren van elke verdere verwerking tot wissen mogelijk is.

Keuze/uitschrijving/rechten

U heeft de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

- U heeft het recht zich uit te schrijven voor marketingberichten van ons. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link "uitschrijven", “afmelden” of “opt-out” in de marketinge-mails die we u sturen. Om zich uit te schrijven voor andere vormen van marketing (zoals marketing via de post of de telefoon) neemt u contact met ons op via de hieronder geleverde contactgegevens. U kunt uw voorkeuren inzake dergelijke communicatie ook hier aanpassen.

- U heeft mogelijk ook de volgende rechten (hoewel al deze rechten onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden en uitzonderingen):

o verzoeken om toegang tot, of het verbeteren of wissen van uw persoonlijke gegevens;

o bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen dergelijke verwerking te beperken, en/of verzoeken om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

o verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens.

- Als we uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming op eender welk moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming zal geen invloed hebben op de wettelijkheid van elke verwerking die we voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, noch zal het invloed hebben op verwerking van uw persoonsgegevens uitgevoerd op basis van redenen voor wettelijke verwerking buiten toestemming om;

- U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie neemt u contact op met uw plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming.

U moet in staat zijn om uw naam en e-mailadres of andere informatie te verstrekken die voldoende is om ons toe te laten u te identificeren. We reageren op alle verzoeken die we krijgen van personen die hun rechten inzake gegevensbescherming wensen uit te oefenen, in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

Als u uw rechten wenst uit te oefenen, neemt u contact op met het relevante filiaal van Insight. De contactgegevens van elk Insight-filiaal staan hier vermeld op onze website.

Brieven dienen geadresseerd te worden ter attentie van:

· De Algemene nalevingsfunctionaris voor Noord-Amerika en de APAC-regio; of

· De DPO (Juridische afdeling) voor EMEA-landen.

E-mail moet verzonden worden naar:

· Compliance@Insight.com voor Noord-Amerika en de APAC-regio, en

· DPO@Insight.com voor EMEA-landen.

Privacy Shield en gegevensoverdracht

Insight is een wereldwijd bedrijf. Als gevolg daarvan kunnen de gegevens die we over u verzamelen overgedragen worden naar, en opgeslagen worden in, eender welke van onze locaties die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland kunnen bevinden. Gegevens kunnen verwerkt worden door mensen over de hele wereld die werken voor ons of voor een van onze leveranciers/verkopers. Dergelijke personen kunnen onder andere betrokken zijn bij het ingaan op uw verzoeken om informatie, het voldoen van uw bestellingen en het leveren van ondersteunende diensten. Door uw persoonsgegevens in te dienen, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking.

Insight heeft een aantal maatregelen ingesteld, ontworpen voor het beschermen van gegevens die vanuit Europa/Zwitserland naar de VS worden overgedragen, waaronder gepaste beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Insight onderhoudt een netwerk van specifieke overeenkomsten om te vereisen dat partijen met wie het contracten aangaat de wetgeving inzake gegevensbescherming navolgen. Insight Enterprises, Inc. en Insight North America, Inc. hebben ook het EU-V.S. Privacy Shield Framework en het Zwitsers-V.S. Privacy Shield Framework ondertekend. U kunt meer te weten komen over beide Privacy Shield Frameworks en u kunt de certificeringen van Insight hier bekijken https://www.privacyshield.gov/Program-Overview. Insight volgt het EU-V.S. Privacy Shield Framework en het Zwitsers-V.S. Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaans ministerie van Handel inzake de verzameling, het gebruik en de bewaring van persoonsgegevens die respectievelijk vanuit Europa of Zwitserland naar de Verenigde Staten werden overgedragen. Insight heeft officieel bij het ministerie van Handel verklaard dat het de principes van Privacy Shield navolgt inzake kennisgeving, keuze, verdere doorgifte, gegevensintegriteit en beperking van doel, toegang en hulpmiddelen, afdwinging en aansprakelijkheid. We verbinden ons ertoe om de Privacy Shield Frameworks te volgen. We verbinden ons er eveneens toe om toezicht te houden op derde partijen waar we na een Privacy Shield gegevensoverdracht naar ons gegevens hebben overgedragen naar hen, en we aanvaarden onze aansprakelijkheid in gevallen van verdere overdracht van gegevens naar derde partijen.

Als u meent dat Insight uw persoonsgegevens bewaart binnen het bereik van de Privacy Shield Frameworks, kunt u al uw verzoeken of zorgen omtrent onze naleving van Privacy Shield richten aan compliance@insight.com. In overeenstemming met de principes van Privacy Shield, verbindt Insight zich ertoe om klachten over onze verzameling of gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Personen binnen de Europese Unie (EU) met vragen of klachten over ons beleid inzake Privacy Shield dienen eerst contact op te nemen met compliance@insight.com. Insight zal binnen 30 dagen reageren. In het onwaarschijnlijke geval dat we niet binnen 30 dagen reageren, of als ons antwoord geen oplossing biedt, zal Insight de vraag doorverwijzen naar onze Algemene Nalevingsfunctionaris die de zaak zal onderzoeken en binnen 14 dagen contact met u zal opnemen.

Insight verbindt zich er verder toe om onopgeloste klachten inzake Privacy Shield door te verwijzen naar JAMS, een alternatieve geschilbemiddelaar in de Verenigde Staten. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht krijgt van ons, of als we uw klacht niet naar tevredenheid hebben aangepakt, neem dan contact op met of ga dan naar https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van JAMS worden u gratis geleverd. U kunt die link ook openen voor een beschrijving van de mogelijke oplossingen. Meer informatie over de arbitragevereisten van het Privacy Shield Framework zijn te vinden op https://www.privacyshield.gov/.

Als u de voorgestelde oplossing onvoldoende acht, zal Insight de EU-V.S. Privacy Shield-geschillen oplossen volgens de procedures voor geschilbeslechting van het door de EU-autoriteiten voor gegevensbescherming (data protection authorities, DPA’s) opgerichte panel om zo de geschillen op te lossen volgen de principes van Privacy Shield. Als uw zaak te maken heeft met het Zwitsers-V.S. Privacy Shield, verbindt Insight zich ertoe om het geschil te beslechten in samenwerking met de Zwitserse Federale Commissaris voor gegevensbescherming en informatie. Insight verbindt zich daarboven tot samenwerking met EU/Zwitserse autoriteiten en tot naleving van het advies verstrekt door dergelijke autoriteiten inzake gegevens van personeelszaken die vanuit de EU/Zwitserland overgedragen werden in het kader van de tewerkstellingsrelatie. Met de EU/Zwitserse DPA’s kan rechtstreeks contact worden opgenomen via de gegevens respectievelijk verstrekt op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/index_en.htm en www.edoeb.admin.ch.

Onder bepaalde en beperkte omstandigheden heeft u de mogelijkheid om in laatste instantie bindende arbitrage in te roepen door een “Privacy Shield Panel” bestaande uit minstens 20 bemiddelaars aangewezen door het Amerikaans ministerie van Handel en de Europese Commissie.

Insight is onderworpen aan de onderzoeks- en de handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC).

In gevallen van verdere overdracht naar derde partijen van gegevens over Europese personen, ontvangen in overeenstemming met het EU-VS Privacy Shield en het Zwitsers-VS Privacy Shield, is Insight mogelijk aansprakelijk. Insight zal de principes van Privacy Shield blijven navolgen voor zolang het uw persoonsgegevens bezit.

Actualiseringen van dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid wijzigen naargelang ons bedrijf blijft evolueren. Wanneer we ons Privacybeleid bijwerken, zullen we gepaste maatregelen treffen om u op de hoogte te brengen van significante wijzigingen, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we maken. Bekijk de legende “Laatst bijgewerkt” onderaan deze pagina om te zien wanneer dit Privacybeleid het laatst werd bijgewerkt.

Laatst bijgewerkt mei 2018


Insight is concerned about privacy issues and wants you to be familiar with how we collect, use and disclose information. This Privacy Policy describes our practices in connection with information that we collect through activities that link to this Privacy Policy including websites and through your interactive business with Insight. By providing information to us, you agree to the terms and conditions of this Privacy Policy. You can find out details of all of Insight’s affiliates by visiting our website here. When we refer to ‘we’ or ‘Insight’ in this policy we are referring to Insight Enterprises, Inc. and its affiliates.

Information We May Collect

Categories of data subjects from whom we may collect data:

· employees and former employees including volunteers, agents, individual contractors, temporary or casual workers;

· applicants who have applied for employment;

· relatives, guardians or associates of employees, former employees or applicants;

· contractors, agents, consultants and suppliers both past and present and their individual employees or representative;

· customers and former customers and their employees or representatives, which may include clients of our customers and former customers;

· individuals and representatives of organizations who have registered with Insight to obtain information on products and/or services offered; and

· individuals and representatives of organizations who have visited the website.

Information may include:

· browser and device information;

· server log file information;

· information collected through cookies and other technologies;

· demographic information and other information provided by you;

· financial details;

· complaints or grievances;

· contact details, being corporate contact details where appropriate, including email, postal address, telephone and facsimile numbers;

· purchasing habits and customers;

· customer preferences;

In addition, with respect to employees, former employees and applicants the additional categories of data may include:

· Personal details

· Family, lifestyle and social circumstances

· Employment details

· Financial details

· Complaints or grievances

· Email and postal addresses

· Telephone and facsimile numbers

· Limited sensitive data such as racial or ethnic origin, physical or mental health or condition, religious observance, issues notified under whistleblower policies, criminal records and disciplinary records, collected in the ordinary course of the employment relationship.

How We May Collect the Information

We may collect information in a variety of ways, including:

· From you directly.

· Through this site: Insight may collect information through the website when you visit.

· Through business interaction: We may collect information through your or your employer’s business interaction with our employees or offices.

· From other sources: We may receive information from other sources, such as public databases; joint marketing partners; social media platforms; or other third parties.

How We May Use Information

· Data storage and administration;

· Data security;

· Customer and user administration, including the processing of orders, enquires and client reporting;

· Employee administration;

· Advertising, marketing and public relations activities;

· Maintenance of accounts and records;

· Analysis of trends and statistical data;

· Crime prevention and prosecution of offenders; and

· Maintenance and development of our website including tailoring for specific visitors.

Insight will always request your consent to send you marketing communications - as per the Information Disclosure section below you may opt-out of this whenever you wish.

Our legal basis for collecting and using the personal data described above and in this Privacy Policy will depend on the personal data concerned and the specific context in which we collect it.

However, we will normally collect personal data from you only (i) where we have your consent to do so, (ii) where we need the personal data to perform a contract with you, or (iii) where the processing is in our legitimate interests and not overridden by your rights.

If we ask you to provide personal information to comply with a legal requirement or to perform a contract with you, we will make this clear at the relevant time and advise you whether the provision of your personal information is mandatory or not (as well as of the possible consequences if you do not provide your personal data).

We will process your information for the purposes of operating our website and communicating with you as necessary to provide our services to you and in our legitimate commercial interests, for instance, when responding to your queries, undertaking marketing activities, improving our website and services or for the purposes of detecting or preventing illegal activities.

If you have questions about or need further information concerning the legal basis on which we collect and use your personal information, please contact us using the contact details provided below.

Cookies

Insight, its service providers or other third parties may set cookies for your web browser when you visit our website, use our products or visit a website where Insight provides ads, content or analytics.

Use of cookies by Insight

Cookies are small text files that are placed on your computer by websites that you visit. They are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site. Cookies may be used to store items such as identifiers and user preferences. A website may set a cookie to the browser used if the browser’s preferences allow it.

Generally, we use cookies in order to improve the user experience of this website in particular with customized content, tell us which parts of the websites the users have visited, keep track of your preferences while you are using Insight services, provide enhanced services, remember the location and language settings for individual users, provide general internal and customer analytics, and support security measures.

Operational Cookies

Operational Cookies are required for the proper operation of the Insight website, allowing you to move freely around and use secure areas of our website. These cookies allow our web pages to load faster and improve service performance. Generally, we use the following cookies:

· cookie_banner_closed - This is an operational cookie used by Insight to display a cookie and privacy message at the bottom of our website. When the cookie banner is closed this cookie is set on your browser and the message will not display again, unless you clear your cookie history in your browser, then it will re-appear. Any data collected will not be shared with any 3rd party.

· secure_cookie- This is an operational cookie used by Insight to prevent any ‘hijacks’ while you are using our site, by making the session secure. Any data collected will not be shared with any 3rd party.

· pst_* - This is an operational cookie used by Insight so when you log into our website and close down your browser without logging out, we then keep you persistently logged in, we will prompt you to log back in to re-confirm who you are. Any data collected will not be shared with any 3rd party.

· pref- This is an operational cookie that is used to set your language preference by Insight. The next time you visit our site your language will be set for you. Any data collected will not be shared with any 3rd party.

· sess- This is an operational cookie which allows you as a user to use Insight’s website, it makes our site work. This is called a session cookie and temporary in it use. Once you close your browser the session cookie is no longer used. Any data collected will not be shared with any 3rd party.

· Insight_locale - This is an operational cookie which shows which local Insight website you are accessing. Once you close your browser the cookie is no longer used. Any data collected will not be shared with any 3rd party.

Third Party Cookies

With respect to analytics, we use cookies from third-party service providers. For each third party cookie used, you can find below a description and a link leading you to the privacy policies of these third parties for further inquiries. We use the following third party cookies:

1. This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses cookies to help the website analyse how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

a. These cookies are called _utma, _utmz, _ga, _gid and attribution_x_

b. For more information on Google’s privacy and cookie policy, please visit Google’s privacy policy http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html.

2. This website uses Marketo Munchkin cookies (“Marketo”). Marketo's cookie allows us to track repeated visits to the website, and link each visit to the information voluntarily provided by the visitor. For example, if the visitor is asked to provide us with name, company name and email address, we will know the identity of the visitor when they visit the site at a later date. We also use Munchkin to track email open rates and click through rates, allowing us to manage the email marketing experience. By using this website you are consenting to the above use of your data.

a. These cookies are called _mkto_trk and _mktoLearn

b. For more information on Marketo’s privacy and cookie policy,

please visit Marketo privacy policy: http://www.marketo.com/trust/legal/privacy.

How to change your cookie settings

Cookie settings can be changed in the settings of most web browsers.

You may refuse to accept cookies by modifying the settings on your browser, for example:

· For Internet Explorer ™: http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies

· For Safari ™: https://support.apple.com/en-gb/HT201265

· For Chrome ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB&hlrm=en

· For Firefox ™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

· For Opera ™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

· To opt out of being tracked by Google Analytics across all websites, visithttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Please note, if you choose to block cookies via the browser, you may not be able to access certain parts or functions of this website.

Surveys

The information you provide for surveys will be used to support your relationship with Insight. Insight may use online surveys to ask visitors/customers for contact information (like their email address). We use contact data from our surveys to send the survey taker information about our company and promotional material on behalf of our partners. We may combine survey information with other data we hold about you.

Contests/Giveaways

The information you provide during contests and giveaways will be used to support your customer relationship with Insight. Insight may ask for contact information (like your email address). We use contact data from these events to send users information about our company and promotional material from some of our partners. The contact information is also used to contact the visitor when necessary. We may combine this information with other data we hold about you.

Careers

If you use the website to apply to work with us, the information you provide will be used to evaluate your candidacy for job opportunities with Insight and to monitor recruitment statistics. We provide electronic applications on our site in which we ask job candidates for contact information (like their email address) and information regarding work history and education. We use third parties to help us to do that. We use contact data from our applications to contact those individuals whose backgrounds most closely meet our requirements to schedule a personal interview. As a global business, we may transfer your details outside of your home country and to other Insight affiliated entities. Personal information about unsuccessful candidates will be held after the recruitment exercise has been completed and may be reconsidered should an appropriate position become available. Insight will follow the applicable law as to destruction and deletion of such personal information. We may retain de-personalized statistical information about applicants to help inform our recruitment activities, but individuals should not be identifiable from that data. Once a person has taken up employment with us, we will compile a file relating to their employment. At that stage, we will give more details about how we hold employee data.

Information Disclosure

Insight will not give or sell any information regarding you or your order and the products you purchase to any outside organization for its use in marketing or solicitation without your consent, save for the limited circumstances outlined in this policy. Your information may be shared with group companies, agents, contractors or vendors of Insight who provide data processing services to us or who otherwise process personal data for the purpose of performing services for you or Insight or for the purpose notified to you when we collected your personal data. Insight may release personal data (including personally identifiable information) when required to by law if we have a good-faith belief that such action is necessary to comply with a current judicial proceeding, in response to a lawful request by public authorities, a court order or legal process served on Insight.

Insight may also share your personal data with a potential or actual buyer (and its agents and advisers) in connection with any proposed or actual purchase, merger or acquisition of any part of our business, provided that we inform the buyer it must use your personal data only for the purposes disclosed in this Privacy Policy, as well as any other person with your consent to the disclosure.

We may also disclose your information if we sell or buy any business or assets, in which case we may disclose your personal data to the prospective seller or buyer of the business or assets. If Insight or substantially all of its assets are acquired by a third party, personal data held may be one of the transferred assets. Any third party who acquires assets from us may acquire all or part of our business. They may not be in the same line of business as we are. Similarly, your personal information may be passed on to a successor in interest in the event of a reconstruction, liquidation or administration.

Security

While Insight uses all reasonable efforts to safeguard your personal data, no security program is impenetrable, and criminals have been adept at circumventing widely adopted security safeguards. Accordingly you acknowledge that the use of the internet is not entirely secure and that you provide personal information to Insight at your own risk. Insight cannot therefore guarantee the security or integrity of any personal data that are transferred from you or via the internet. Any user or third party accessing Insight’s website or services is responsible for its own use of the website and the services. Insight is not responsible for any third party’s actions or its security controls with respect to information that third parties may collect or process via the website, services or otherwise.

Insight uses what we consider to be reasonable and appropriate organizational, technical and administrative measures to protect information under our control. This site has security measures in place to protect the loss, misuse and alteration of the information under our control. All account information you use or supply on Insight's website when ordering or tracking products is held on a system which is designed to be secure. We use reputable advanced encryption technology which the aim to protect you from unauthorized use of information supplied on our website. In addition, we may use your IP address to help diagnose problems with our server, and to administer our website. Your IP address is used to help identify you and your shopping cart and to gather broad demographic information.

Social Media Features

This website includes social media features, including Facebook “Like” button and Twitter “Follow” button. These features may collect your IP address, which page you are visiting on this website, and may set a cookie to enable the feature to function properly. Social media features are either hosted by a third party or hosted directly on this website. Your interactions with these features are governed by the privacy policy of the company providing it.

Where we have given you (or where you have chosen) a password which enables you to access certain parts of our site or our online ordering facility, you are responsible for keeping this password confidential. We ask you not to share a password with anyone. Please make sure this password is unique and that you do not use this password for any other purpose. If you use another account (such as a social media account) to log on to a secure part of the Insight website, then please make sure that you keep that password secure as well. If you think that any of your passwords have been compromised, please notify us so that we can look after the security of your details on our website.

Links to Third-Party Websites and Services

This website may contain links to third-party sites. If you click on those links this will take you outside Insight’s service. We cannot control and are not responsible for the privacy practices of those third-party sites. We encourage users to be aware when they leave this website, and to read the privacy statements of each website they visit. This Privacy Policy applies only to this Website.

Retention of Personal Data

We retain personal data we collect from you where we have an ongoing legitimate business need to do so (for example, to provide you with a service you have requested or to comply with applicable legal, tax or accounting requirements).

When we have no ongoing legitimate business need to process your personal data, we will either delete or anonymise it or, if this is not possible (for example, because your personal information has been stored in backup archives), then we will securely store your personal data and isolate it from any further processing until deletion is possible.

Choice/Opt-Out/Rights

You have the following data protection rights:

- you have the right to opt-out of receiving marketing communications from us. You can exercise this right by clicking on "unsubscribe" by clicking on the “unsubscribe” or “opt-out” link in the marketing e-mails we send you. To opt-out of other forms of marketing (such as postal marketing or telemarketing), then please contact us using the contact details provided below. You may also modify your preferences in respect of such communications here.

- you may also have the following rights (although all of these rights are subject to some conditions and exceptions):

o to access, correct, and request deletion of your personal data;

o to object to processing of your personal data, ask us to restrict said processing, and/or request portability of your personal data;

o to erasure of your personal data.

- if we have collected and process your personal data with your consent, then you can withdraw your consent at any time. Withdrawing your consent will not affect the lawfulness of any processing we conducted prior to your withdrawal, nor will it affect processing of your personal data conducted in reliance on lawful processing grounds other than consent;

- you have the right to complain to a data protection authority about our collection and use of your personal data. For more information, please contact your local data protection authority.

You must be able to provide your name and email address or other information sufficient to allow us to identify you. We respond to all requests we receive from individuals wishing to exercise their data protection rights in accordance with applicable data protection laws.

If you would like to exercise your rights please get in touch with the relevant Insight affiliate. The contact details of each Insight affiliate are detailed on our website at here.

Postal mail should be addressed for the attention of:

· The Global Compliance Officer for North America and APAC regions; or

· The DPO (Legal Department) for EMEA countries.

Email should be sent to:

· Compliance@Insight.com for North America and APAC regions; and

· DPO@Insight.com for EMEA countries.

Privacy Shield and Data Transfer

Insight is a global business. As a result, the data that we may collect from you may be transferred to, and stored at, any of our locations which may be inside or outside the European Economic Area (“EEA”) or Switzerland. Data may also be processed by people around the world who work for use or for one of our suppliers/vendors. These people may be engaged in, among other things, the fulfillment of your information requests, meeting your orders and the provision of support services. By submitting your personal data, you agree to this transfer, storing or processing.

Insight has put in place a number of measures designed to protect data which is transferred from Europe/Switzerland to the US, including appropriate security measures to safeguard your personal data. Insight maintains a network of specific agreements to require contracting parties to observe data protection legislation. Insight Enterprises, Inc. and Insight North America, Inc. have additionally signed up to the EU-U.S. Privacy Shield Framework and the Swiss-U.S. Privacy Shield Framework. You can find out more about both Privacy Shield Frameworks and view Insight’s certifications here https://www.privacyshield.gov/Program-Overview. Insight complies with the EU-U.S. Privacy Shield Framework and the Swiss-U.S. Privacy Shield Framework as set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of personal information transferred from the EU and Switzerland to the United States, respectively. Insight has certified to the Department of Commerce that it adheres to the Privacy Shield Principles of notice, choice, onward transfer, security, data integrity and purpose limitation, access, and recourse, enforcement and liability. We are committed to following the Privacy Shield Frameworks. We are also committed to supervising third parties where we have transferred data to them after a Privacy Shield data transfer to us and we accept our liability in cases of onward transfer of data to third parties.

If you believe Insight maintains your personal data within the scope of the Privacy Shield Frameworks, you may direct any of your inquiries or concerns concerning our Privacy Shield compliance to compliance@insight.com. In compliance with the Privacy Shield Principles, Insight commits to resolve complaints about our collection or use of your personal information. Individuals in the European Union (EU) with inquiries or complaints regarding our Privacy Shield policy should first contact compliance@insight.com. Insight will respond within 30 days. In the unlikely event that we fail to respond within 30 days, or if our response does not address your concern, Insight will undertake to refer the concern to our Global Compliance Officer who will investigate the matter and communicate with you within 14 days.

Insight has further committed to refer unresolved Privacy Shield complaints to JAMS, an alternative dispute resolution provider located in the United States. If you do not receive timely acknowledgment of your complaint from us, or if we have not addressed your complaint to your satisfaction, please contact or visit https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield for more information or to file a complaint. The services of JAMS are provided at no cost to you. You can also follow that link for a description of the range of potential remedies. There are more details on the arbitration requirements of the Privacy Shield Framework at https://www.privacyshield.gov/.

If you do not find the proposed solution satisfactory, Insight will resolve the EU-U.S. Privacy Shield disputes under dispute resolution procedures of the panel established by the EU data protection authorities (DPAs) to resolve disputes pursuant to the Privacy Shield Principles. If your matter involves the Swiss-U.S. Privacy Shield, Insight is committed to resolve the dispute in cooperation with the Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner. Insight additionally commits to co-operate with EU/Swiss Authorities and comply with the advice given by such Authorities with regard to human resources data transferred from the EU/Switzerland in the context of the employment relationship. The EU/Switzerland DPAs may be contacted directly via the information provided at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/index_en.htm and www.edoeb.admin.ch, respectively.

Under certain and limited conditions, you may have the possibility to invoke last resort binding arbitration by a “Privacy Shield Panel” composed of at least 20 arbitrators designated by the U.S. Department of Commerce and the European Commission.

Insight is subject to the investigatory and enforcement powers of the Federal Trade Commission (FTC).

In cases of onward transfer to third parties of data of EU individuals received pursuant to the EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield, Insight is potentially liable. Insight will continue to adhere to the Privacy Shield Principles for as long as it retains your personal information.

Updates to this Privacy Policy

We may change this Privacy Policy as our business continues to evolve. When we update our Privacy Policy, we will take appropriate measures to inform you in case of significant modifications, consistent with the significance of the changes we make. Please take a look at the “Last Updated” legend at the bottom of this page to see when this Privacy Policy was last revised.

Last Updated May 2018