Samenwerkingen buiten de eigen comfort zone kunnen IT winst opleveren

Door: Frank Hoekstra, Vice President van Insight Benelux

Frank Hoekstra over samenwerkingsverbandenSinds jaar en dag weten we hoe belangrijk goede samenwerking is. Het verrichten van inspanningen van twee of meer personen of organisaties met hetzelfde doel leidt altijd tot een beter resultaat. Daarbij gaat het allang niet meer over datgene wat je samen doet binnen je eigen bedrijfsomgeving of sector. De kunst is zogenaamde ‘cross-over’ samenwerkingsverbanden aan te gaan waarmee effectieve innovatie wordt gestimuleerd. Zo is het aanleggen van een nieuwe weg niet langer alleen het domein van wegenbouwers. De innige relatie tussen kunstenaar Daan Roosegaarde en bouwbedrijf Heijmans voor de ontwikkeling van een slim fietspad illustreert dat samenwerking tussen een traditionele sector en een creatieveling tot iets vernieuwends kan leiden. Echter, er valt nog veel terrein te winnen op het vlak van nieuwe samenwerkingsverbanden. Over de grens van je eigen sector stappen, is nog geen gemeengoed. Daar moet snel verandering in komen omwille van succesvolle digitalisering van onze samenleving.

Verschillende werelden die elkaar snel moeten leren kennen

Waar gaat het fout? Samenwerkingen buiten je eigen ‘comfort zone’ is vooral een zoektocht, een kwestie van vertrouwen, geven en nemen en empathisch vermogen. Dat klinkt logisch, maar we weten allemaal hoe uitdagend het al is om IT-experts succesvol te laten samenwerken met marketeers binnen de eigen sector. Laat staan dat je brancheoverschrijdend te werk wilt gaan. Bij de ontwikkeling van Internet of Things oplossingen is het zelfs noodzakelijk om samen te werken buiten de eigen sector. De onderhoudsmonteur van een aan het internet verbonden windmolenpark moet in overleg met een IT-specialist van een technologiebedrijf. De beveiligingsbeambte die het fort bewaakt bij de bedrijfsreceptie moet samenwerken met een informatiebeveiligingsbedrijf. De Facility Manager had tot voor kort altijd contact met zijn telecommunicatiebedrijf voor het onderhoud op de telefooncentrale. Nu wordt hij geacht te praten met een softwarebedrijf voor bellen via de cloud. Dat is even wennen omdat ze veelal elkaars taal niet spreken.

En dan te bedenken dat de meeste IT-professionals vooral opgeleid zijn in vakmanschap. Niet zozeer in communicatieve vaardigheden. Ook in onze sector valt op dat terrein nog veel te leren. We moeten IT-professionals beter faciliteren in het begrijpen van elkaars problemen. Dat is in eerste instantie misschien nog wel belangrijker dan het resultaat. Te snel op zoek gaan naar het beoogde resultaat, doet afbreuk aan de kwaliteit daarvan. Denken in problemen in plaats van oplossingen geeft ook een beter inzicht in het waarom van de samenwerking. Als partijen uit verschillende vakgebieden dat goed op het vizier hebben, is het antwoord op de vraag hoe die samenwerking tot stand moet komen een stuk makkelijker

Samenwerking faciliteren door derde partij

Ik ben ervan overtuigd, dat een goede samenwerking het beste gefaciliteerd kan worden door een derde partij. Een belangrijke succesvoorwaarde daarbij is de onafhankelijkheid c.q. neutraliteit van die externe betrokkene. Ook op dat vlak moeten we binnen de IT-sector nog kritischer naar onszelf kijken. De ware aard van een onafhankelijke adviseur moet beoordeeld worden aan de hand van het type advies dat altijd in het voordeel van de klant staat. Hij of zij mag geen enkel belang hebben bij de verkoop van bepaalde type producten en moet zich laten belonen op basis van het waarom van de samenwerking. Of anders gezegd het gemeenschappelijke doel dat bereikt moet worden. De vraag is natuurlijk hoe je dat op voorhand kan toetsen? Wellicht op basis van projecten waarbij de externe consultant eerder op een succesvolle manier een verbindende factor bleek te zijn bij de totstandkoming nieuwe samenwerkingsverbanden.