De groeiende rol van IT is moeilijk in te passen, maar organisaties kunnen meer doen om IT te laten slagen, volgens de Insight Intelligent Index 2018

Amsterdam, 11 oktober 2018 – De huidige rol van IT en de rol die IT volgens zakelijke leiders zou moeten hebben, zorgt voor frictie en mogelijkheden binnen deze discipline. Volgens de 2018 Insight Intelligent Technology™ Index, is 56 procent van de IT-besluitvormers het eens dat de afdeling moeite heeft om zich aan te passen aan een groeiende rol die draait om het introduceren van innovatieve initiatieven, maar ook om het effectief draaiende houden van kernsystemen.

Terwijl organisaties zich tot IT wenden om hen te helpen bij het navigeren door systematische, culturele en technologische veranderingen, hebben bedrijfsleiders IT in een staat van verandering gebracht met toenemende rollen en verantwoordelijkheden. Maar de infrastructuur, het budget en een duidelijke roadmap voor het managen van complexe IT-uitdagingen en de transformatie van de business zijn er nog niet, volgens de overgrote meerderheid van de 1.012 IT-professionals die in deze studie zijn ondervraagd.

  • Tegengestelde belangen en niet genoeg resources voor het effectief ondersteunen van de organisatie (79 procent)
  • Vraag naar IT voor het ondersteunen van innovatie, ondanks bestaande processen, werkwijzen en bedrijfsactiviteiten die niet evolueren om IT in staat te stellen dit te bereiken (33 procent)
  • Gebrek aan duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie (30 procent)

IT wordt nog steeds gezien als een kostencentrum terwijl organisaties meer willen en nodig hebben.

IT-budgetten zijn lang een pijnpunt geweest voor organisaties - een probleem dat steeds groter wordt - waarvan 79 procent zegt dat het in de gaten houden van budgetten en kosten een belangrijke technologische zorg is.

Daarnaast zeggen bijna twee van de vijf respondenten dat IT een bijna gelijkmatige combinatie van kostencentrum en innovatiecentrum is en iets meer dan een vijfde van respondenten ziet hun afdeling als een kostencentrum.

Kostencentrum

22 procent

Gelijkmatige combinatie tussen kostencentrum en innovatie

38 procent

Een innovatiecentrum

9 procent

“Hoewel we het hebben over de groeiende behoefte aan IT om zowel de dagelijkse activiteiten te beheren als een strategische partner voor transformatie te zijn, hebben veel organisaties nog een lange weg te gaan om dit te overbruggen en concurrentievoordeel te creëren door innovatie”, zei de Sousa. “De resultaten van de Index suggereren dat steeds meer organisaties gebruik maken van Managed Services om dit mogelijk te maken. Als dit gebeurt, zullen IT-afdelingen drastisch veranderen en zullen organisaties steeds betere IT-gedreven zakelijke uitkomsten kunnen verwachten.”

Download het onderzoek